Ceviz Fidanı

Ceviz fidanı, ülkemizde son 10 yıldır gerek profesyonel tarım anlamında gerekse de küçük yatırımcılar tarafından dikimi yapılarak ciddi meyve verimi alınmış ve kendini ispatlamış bir meyve türüdür. İyi bakım yapılan bir ceviz bahçesinden 6-7 yaşına geldiğinde ağaç başına ortalama 20-25 kilo arasında ceviz almak mümkündür.

Hasat zamanı: Eylülün 2. haftasında hasat edilir.

İklim istekleri: Ceviz ağacının soğuklanma ihtiyacı 700 saattir. Denizden ortalama 1000-1100 metre yüksekliğe kadar yani rakımı 1000-1100 metre ve daha altında olan bölgelerimize dikime uygundur. Ceviz fidanı, yerli çeşitlere göre geç çiçek açtığı için ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen bir çeşittir. 

Toprak istekleri: Ceviz ağaçları toprak bakımından seçici olmamakla beraber, taban suyu seviyesi 2.5-3.0 metreden yukarı olmayan, fazla su tutmayan, gevşek, süzek alüvyonlu topraklarda daha iyi gelişir. Su tutan killi topraklarda ve durgun sulu yerlerde gelişemez. Fazla oranda kireç ihtiva etmeyen ve su tutmayan, nemliliğini muhafaza eden derin topraklarda iyi gelişir. Verimli topraklarda veya gübreleme, sulama gibi kültürel tedbirlerle verimliliği arttırılan topraklara dikildiğinde, cevizlerde gelişmenin hızlandığı ve meyve veriminin arttığı görülür.