Ihlamur Kaç Yılda Yetişir

Ağacın üretimi genellikle tohumla yapılmaktadır. Fakat kalem aşısı, daldırma ve çelikleme yöntemiyle de üretilmektedir. Tohumların embriyo dinlenme süresi bulunur. Üzerlerinde su geçirmeyen tabaka olan tohumların çimlenmesi bu nedenle yavaştır. Bu şekilde çimlenme önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bazı uygulamalar yapılır. Bunların arasında asitle uygulama, üst kabuğun mekanik olarak soyulması gibi işlemler bulunur. Böylece çimlenme daha kolay olur. Daldırmayla üretimde ise, ağacın dibinden çıkan sürgünler ilkbahar geldiğinde dibinden kesilir ve ağaç yeni sürgün vermek için teşvik edilir. Yeni gelen sürgünlere tepe daldırması işlemi yapılır. Çelikle yapılan üretimde ise, Haziran Temmuz aylarında çelikler alınır. Bunlara hormon uygulanır. Kalem aşısıyla da ıhlamur ağacı üretimi yapılır. Bunda Şubat ayında aşı uygulanır. Ancak anaç ile kalem kalınlığı aynı olmalıdır.

Ihlamur ağacının en önemli türleri arasında büyük yapraklı ve küçük yapraklı olanları vardır. Büyük yapraklı olanlar ılıman yerleri sevdiğinden, ülkemizde daha çok sahil bölgesinde yetiştirilir. Boyları yaklaşık 15-20 metreyi bulur. Kökleri güçlü kazık kök şeklindedir. Yaprakları yaz yeşili renginde 6-12 cm uzunluğunda, yürek gibi ve altları tüylüdür. Almaçlı bir diziliş gösterirler. Sonbahar geldiğinde yapraklar altın sarısı olur. Bu ağaçlar tohumla üretilir. İlkbaharda ise, daldırma yöntemi kullanılabilir.

Küçük yapraklı ıhlamur ağacı ülkemizde doğal şekilde yetişmez. Toprak isteği besin maddelerinden zengin olanıdır. Geniş bir taç yaparak, 30 metreye kadar boylanabilir. Gümüş ıhlamur ağacı da, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sahil kısımlarında bahçe toprağında yetişir. Bunlarda 20-30 metreye kadar boylanır.